OLAĞANÜSTÜ GENEL SONUÇ TUTANAĞI

 ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ

 

GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

02/01/2011 TARİHİ PAZAR GÜNÜ AÇIKALIN DÜĞÜN SALONUNDA YAPILAN  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

            1- Hazurun listesindeki imzaların sayılmasından yeterli çoğunluğun bulunduğunun anlaşılması üzerine  02/01/2011 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı dernek başkanı Selahattin Emre’nin konuşması ile açıldı. Atatürk ve tüm devrim şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

            2- Verilen önerge üzerine Genel Kurul divan başkanlığına Gönül Turan ÖZTÜRK, Başkan yardımcılığına Mehmet BEKDAŞ ve yazmanlığa Mehmet SÜLÜK oybirliği ile seçildiler.

            3- Yönetim Kurulu 2008-2010 dönemleri faaliyet raporu başkan Selahattin Emre tarafından okundu. Rapor hakkında söz alan olmadı.

            4- 208-2010 dönemi mali raporu dernek sekreteri İbrahim Çınar ÖZTÜRK tarafından okundu. Mali rapor hakkında söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet ve harcamalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

            5- Denetim Kurulu raporu Süleyman ÖZTÜRK tarafından okundu. Denetim Kurulu raporu hakkında söz alan olmadı. Denetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

            6- Ocak 2010-Kasım 2011 dönemlerine ilişkin dernek tahmini bütçesi İbrahim Çınar ÖZTÜRK tarafından okundu. Tahmini bütçe fasıllar arası aktarma yapmak yetkisi de Yönetim Kurulu’na ait olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

            7- Dernek Tüzüğümüzün 28. Maddesinde geçen dernek üye giriş ücreti 100,00-TL olarak oylandı ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
            8-Yapılan oylama sonucunda aşağıda isimleri yazılı olan üyeler dernek yönetim organlarına seçildiler.

 

YÖNETİM KURULU (ASIL)                  YÖNETİM KURULU (YEDEK)

1-    Gönül Turan ÖZTÜRK                        1-Veli EMRE       

2-    İsmail KÖSE                                           2-Ramazan KÖSE

3-    Ramazan SOYASLAN                          3-Şerife ÖZTÜRK

4-    Arap ŞEN (Satılmış Oğlu)                     4-Fazlı KÖSE

5-    Haydar KOCA (Ahmet Oğlu)              5- Muhittin ŞEN

6-    Mehmet SÜLÜK 

7-   Rıza AKSOY

                       

 

DENETİM KURULU (ASIL)               DENETİM KURULU(YEDEK)

1-Süleyman ÖZTÜRK                         1- Hamza ÖZTÜRK

1-Arap  KOCA                                     2- Dursun GÜNEY

2-Haydar ALPASLAN                               3- Arap ŞEN (Hüseyin Oğlu)

 

ONUR DİSİPLİN KURULU

1-Selahattin EMRE

2-Metin ALPASLAN

3-İbrahim Çınar ÖZTÜRK

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka konu kalmadığından toplantıya son verildi. Tutulan okunarak birlikte imza altına alındı. 02/01/2011  

 

 

Divan Başkanı                                     Başkan Yardımcısı                              Yazman

Gönül Turan ÖZTÜRK                      Mehmet BEKTAŞ                                Mehmet SÜLÜK