3.olaganüstü genel kurul

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI
06,03,2016 PAZAR günü saat 18:00'da Derneğimiz Lokalinde derneğimizin olaganüstü genel kurulu yapılacaktır. Tüm Üyelerimizin katılması gerekmektedir.
    GÜNDEM :
-Yan binanın kanalının geçişi ile ilgili irtifa hakkı yetkisinin verilmesi,
-Şube gelirleri ve giderleri ile ilgili bilgilendirme ve görüşmeler,
-Cemevimiz ve yemekhanemizin tamamlanması için acil gerekli işleri ve elektrik su vs. giderlerinin karşılanması ,
-Köyümüz cemevinde cem ve köyde piknik yapılması ile ilgili görüşler,
-Dilek ve Temenniler
                                                                      YÖNETİM KURULU