10.G.KURUL SONUÇ TUTANAĞI

ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ
GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
16/10/2011 TARİHİ PAZAR GÜNÜ DERNEK LOKALİNDE  YAPILAN  10.OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
 
              1- Hazurun listesindeki imzaların sayılmasından yeterli çoğunluğun bulunduğunun anlaşılması üzerine  16/10/2011  10.Olağan Genel Kurul toplantısı dernek başkanı Gönül TURAN’ın konuşması ile açıldı. Atatürk ve tüm devrim şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.İstiklal Marşı Okundu.
            2- Verilen önerge üzerine Genel Kurul divan başkanlığına İbrahim Çınar ÖZTÜRK, Başkan yardımcılığına Metin ALPASLAN  ve yazmanlığa Erkan KÖSE oybirliği ile seçildiler.
            3- Yönetim Kurulu 01/01/2011-30/09/2011 dönemleri faaliyet raporu  başkanı Gönül TURAN tarafından okundu. Rapor hakkında söz alan olmadı.
            4- 01/01/2011-30/092011 dönemi mali raporu dernek sekreteri Mehmet SÜLÜK tarafından okundu. Mali rapor hakkında söz alan Hikmet ALPASLAN inşaat harcamaları konusunda açıklama istedi.Başkan ve sekreter açıklamalar yaptı.Kurucu başkan  Selahattin EMRE değerlendirme konuşması yaptı.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali rapor  oybirliği ile ibra edildi.
            5- Denetim Kurulu raporu Süleyman ÖZTÜRK tarafından okundu. Denetim Kurulu raporu hakkında söz alan olmadı. Denetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
            6-Dernek Tüzüğümüzün  3. Madde de yer alan Çalıma Konuları ve Biçimleri kısmına “k)Aynı amaçlarla bir araya gelerek federasyon  kurabilir veya kurulmuş federasyon üye olabilir. “ eklenmesineoy çokluğu ile karar verilmiştir.       
            7-Dernek Tüzüğümüzün 28. Maddesinde gecen dernek üye giriş ücreti 100,00-TL olarak devam etmesi  oybirliği ile kabul edilmiştir.
            8-Yapılan oylama sonucunda aşağıda isimleri yazılı olan üyeler dernek yönetim organlarına seçildiler.
 
YÖNETİM KURULU (ASIL)              YÖNETİM KURULU (YEDEK)
1-    Gönül  ÖZTÜRK                              1-Remzi ÖZTÜRK       
2-    Aşır ŞEN                                         2-Ali KOCA
3-    Erkan KÖSE                                   3-Ali ARIKÇI
4-    Haydar KOCA                                 4-Arap ŞEN
5-    Mehmet SÜLÜK                             5-Nesimi KÖSE
6-    Hikmet ALPASLAN                              
7-   Satılmış GÖBEL
                  
 DENETİM KURULU (ASIL)                         DENETİM KURULU(YEDEK)
1- Mehmet ŞEN                                                1- Erkan ÖZTÜRK
1- Rafet SOYASLAN                                         2- Ramazan KÖSE
2- Mustafa KOLSUZ                                          3- Bektaş KOCA
 
 
ONUR DİSİPLİN KURULU
1-Selahattin EMRE
2-Metin ALPASLAN
3-Bektaş ŞEN
 Gündemde görüşülmesi gereken başka konu kalmadığından toplantıya son verildi. Tutulan okunarak birlikte imza altına alındı. 16/10/2011  
 
 
 
Divan Başkanı                                       Başkan Yardımcısı                   Yazman
İbrahim Çınar ÖZTÜRK                       Metin ALPASLAN                   Erkan KÖSE