Derneğimizin 15 EKİM pazar günü saat 18 de Cengizhan Mah. (Türk Telekom Üstü) 867.Sok.No:7/24 adresinde  genel kurulu salt çogunluk saglanamamıştır
Genel kurula tüm üyelerimiz davetlidir.
GENEL KURUL İLANI
GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Derneğimizin  3 Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 EKİM 2017 pazar günü Saat 18:00′de 
Cengizhan Mah. (Türk Telekom Üstü) 867.Sok.No:7/24 mamak ankara adresinde bulunan Dernek Merkezi’nde salt çogunluk sağlamadığından ikinci toplantı 22 EKİM 2017 aynı yerde saat 17:00 nisapsız olarak  aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır...
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1 – Açılış ve yoklama,
2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3 – Saygı duruşu,istiklal marşı
4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
6 – Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
7 – Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8. -Çorum HDF nin yer alımı hakkında görüşler
9.-Egitim fonu oluşturulması
10.Aidat borcu birikmiş üyelerimiz
11.-Cenaze yardımı.
12.Vefat eden üyelerimizin yerine üye olacak kişi
13 – Dilekler ve temenniler,
14 – Kapanış. /