ÜYE KAYIT FORMU

ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ
GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ
KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 
ÜYE  BAŞVURU  FORMU
                                                                                                         
Adı Soyadı                                
 
Doğum Yeri ve Tarihi(G/A/Y)     
:
TC Kimlik No
:
Baba Adı                           
:
Uyruğu
:
Ana Adı
:
Cinsiyeti
:
Medeni Hali                         
:
Yıllık Aidat Tutarı
:
İkametgah Adresi
:
Ev Telefon No
:                                                                        
GSM No
:
E–Posta Adresi          
:
Eğitim Durumu
:
Çalıştığı Kurum
:
Mesleği
:
KAN GRUBU
 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu (İl-İlçe-Köy)
:
:
:
Cilt No - Aile Sıra No - Sıra No
:
:
:
Derneğimizde Görev Almayı Düşündüğünüz Çalışma Komitesi
Öğrenci İşleri ve Burs Komitesi   (    )      
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komitesi  (   )                                         
Gezi ve Sosyal Etkinlikler Komitesi    (    )  
Kültürel Etkinlikler Komitesi    (    )                                
Eğitim ve Konferans Çalışmaları Komitesi    (    )    
Gençlik komisyon çalışması (   )
Kadın komisyon çalışması (   )                           
 
 

GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

 

 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

  
         Tüzüğünü okudum. Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla derneğinize üye olmak istiyorum. Kimliğimi
belirten yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve üyeliğe kabul edilmem
durumunda bütün yükümlülüklerimi yerine getireceğimi beyan ve kabul
ederim.  
Gereğini bilgilerinize sunarım.
                                                                                             
 
Tarih…../ …/ 20………
 
 
ADI SOYADI
:
İmza
:
 
 
 
Üyelik Onay Tarihi
:
Dernek Üye No
:


 

 
REFERANS OLAN ÜYE
:
ÜYE YAPAN YETKİLİ
:
  
EK: 2 Adet Resim
        1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi